KŘIŠŤÁLOVÝ
STROM VZPOMÍNEK

s unikátním kolumbáriem

Revoluční řešení
ukládání popela zesnulých
pro kolumbária, hřbitovy a pietní místa

Příběh Eiwy

Eiwa
Křišťálový strom vzpomínek
s kolumbáriem u svých kořenů

Impozantní strom vzpomínek ve svých zářících
křišťálových lístcích uchovává symbolické
množství popela našich zesnulých a svými
kořeny tiše chrání urnu s jejich ostatky.
Moderní umělecký objekt vhodný pro klasické
i moderní reprezentační prostory kolumbárií,
obřadních síní či obecních hřbitovů.
EIWA nabízí nádhernou, důstojnou a cenově
dostupnou alternativu k bezejmenným
hrobovým místům. Na velmi malém prostoru
získáte stovky nových personalizovaných
hrobových míst.

„K vytvoření EIWY mne přivedly úvahy o stále
se zvyšujícím počtu kremací, o chybějících
místech na přeplněných hřbitovech, i o malé
ochotě lidí navštěvovat smutná a temná místa
posledního odpočinku svých předků, kteří mají
nezastupitelné místo v našich životech i historii.

Myslím, že čas od času se každý potřebuje vrátit
ke svým kořenům. Věřím, že křišťálová záře EIWY
pomůže lidem své kořeny opět nalézt. “

Výhody

Minimální prostorové nároky

EIWA obsahuje 500 – 2000 lístků se zataveným
kremačním popelem či jen vypískovaným
jménem zesnulého.

Variabilní patentované řešení kolumbária je schopné pojmout např. 500 uren na minimální ploše 14 m2. Volitelnou součástí může být i hromadné úložiště popela.

Instalace i výměna lístků je velmi jednoduchá
a rychlá. EIWA má minimální spotřebu,
nenáročný provoz a návratnost investice je
velmi rychlá.

Mobilní aplikace

Křišťálový strom od verze EIWA 2.0 je plně
interaktivní.

Pozůstalí si sami mohou rozsvítit lístek stejně jako
zapálí svíčku u hrobu, a to nejen při návštěvě
stromu, ale také z domova.

Jednoduchá a přehledná aplikace umožňuje
ovládat barevné a světelné režimy stromu až na
úroveň konkrétního lístku.
Při návštěvě hřbitova je možné nastavit některou
z přednastavených světelných atmosfér EIWY.

Památeční listy

Nově dodaná EIWA je osazena čirými
křišťálovými lístky. Zakázkové listy
objednané pozůstalými mohou
obsahovat malé množství zataveného
kremačního popela a 24karátové zlato
a nebo pouze vypískovaný text
se jménem zesnulého.

Každý lístek má své unikátní číslo a září
vždy na předem dohodnutém místě na EIWĚ.

Certifikát pravosti použití popela je vystaven
ke všem listům obsahující popel zesnulého.

Pro umístění listu na EIWU
lze uspořádat malý obřad spojený
s uložením urny do kolumbária
ke kořenům EIWY.

Mnohostranné využití křišťálového stromu

Projekt křišťálového stromu EIWA nemá uplatnění pouze v pietní oblasti. Díky univerzálnosti konceptu ho lze využít mnoha komerčními i nekomerčními způsoby například jako symbol města, podpoře charitativních a komerčních projektů či turistického ruchu. Jsme připraveni EIWU přizpůsobit potřebám našich klientů a máme radost z každého kreativního využití jejího potenciálu.

Prvním projektem z nepietní oblasti se stalo vytvoření Stromu biodiverzity pro libereckou zoologickou zahradu. Strom je součástí širšího projektu zoo a jeho lístky na tomto stromě slouží jako poděkování sponzorům a dárcům, kteří podporují provoz liberecké zoo a její výzkumné či záchranné aktivity. Strom biodiverzity je plnohodnotný fundraisingový nástroj pro získávání provozních prostředků na chod zoo. Zároveň je nepřehlédnutelnou dominantou vstupního foyer zahrady a účinným marketingovým nástrojem pro zviditelnění jejich úžasné práce.

Realizace 2018 - 2019