EIWA – zářící křišťálový strom

První EIWA byla vytvořena pro důstojné uchovávání vzpomínek na naše blízké. Její zářící křišťálová krása je tichým a bezpečným místem jejich posledního odpočinku. Projekt EIWA však může mít mnoho různých podob. Pro hřbitovy a pietní místa je určen Křišťálový strom vzpomínek s unikátním podzemním kolumbáriem. Osobnosti společenského a kulturního života, či oběti válek a neštěstí nám připomíná Virtuální strom vzpomínek. A díky své mnohostranosti lze lze EIWU využít i pro podporu charitativních či společenských projektů v podobě Interaktivního křišťálového stromu.

www.eiwa.cz