EIWA – interaktivní křišťálový strom

Mnohostranné využití křišťálového stromu

Projekt křišťálového stromu EIWA nemá uplatnění pouze v pietní oblasti. Díky univerzálnosti konceptu ho lze využít mnoha komerčními i nekomerčními způsoby například jako symbol města, podpoře charitativních a komerčních projektů či turistického ruchu. Jsme připraveni EIWU přizpůsobit potřebám našich klientů a máme radost z každého kreativního využití jejího potenciálu.

Prvním projektem z nepietní oblasti se stalo vytvoření Stromu biodiverzity pro libereckou zoologickou zahradu. Strom je součástí širšího projektu zoo a jeho lístky na tomto stromě slouží jako poděkování sponzorům a dárcům, kteří podporují provoz liberecké zoo a její výzkumné či záchranné aktivity. Strom biodiverzity je plnohodnotný fundraisingový nástroj pro získávání provozních prostředků na chod zoo. Zároveň je nepřehlédnutelnou dominantou vstupního foyer zahrady a účinným marketingovým nástrojem pro zviditelnění jejich úžasné práce.

Mobilní aplikace, webové rozhraní

Ke každému zakázkovému stromu jsem schopni navrhnout a vytvořit originální ovládací aplikaci dle požadavků investora. Aplikace tvoříme jak pro android taky i pro iOS a popřípadě i pro webové rozhraní. Kromě světelného ovládání stromu může aplikace sloužit jako informační médium, ale i jako platební nástroj pro charitativní sbírky, sponzoring a nebo placení služeb.
www.eiwa.cz

REALIZACE

STROM BIODIVERSITY – ZOO LIBEREC

První interaktivní křišťálový strom vznikl v roce 2019 v liberecké zoo.

Příběh stromu biodiverzity

motto:
STROM

Strom je jedním z dominantních prvků, tvořících krajinu. Samostatně rostoucí dominantní strom je opěrným a dobře viditelným bodem, určujícím směr naší cesty nebo místo návratu z ní. Strom nám na té cestě nabízí úkryt před nepohodou i příjemné místo pro odpočinek a setkání s jinými lidmi. Strom nabízí lidem, zvířatům i hmyzu útočiště a potravu. Krajině pak strom dává stín, ve svých kořenech zachycuje životodárnou vláhu a pravidelným opadem listů vrací do půdy živiny.

STROM BIODIVERZITY

“Strom biodiverzity” je dominantní prvek v krajině životů lidí, kteří se kolem liberecké zoologické zahrady spojili, aby sdíleli lidské, materiální a finanční zdroje i um odborníků různých profesí pro co nejefektivnější naplňování poslání moderní zoologické zahrady. Tato základní poslání se dají shrnout do čtyř témat:

• Ochrana ohrožených druhů zvířat jejich chovem v lidské péči.
• Ochrana ohrožených druhů zvířat a jejich přirozeného prostředí.
• Vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody.
• Rekreace a odpočinek návštěvníků.

více info